Header Ads Widget

ADVERBS ( VIELEZI )Adverbs -haya ni maneno ambayo yanaelezea zaidi kuhusu vitenzi ( verbs ) au adjectives ( vivumishi ) .

MIFANO YA ADVERBS

slowly
quietly
badly
beautifully
dangerously
carefully
easily
healthily
well
fast
hard
usually
normally
always
daily

Examples :

My car is running fast
( Gari langu linakimbia haraka )

Listen to my speech carefully
( Sikiliza speech yangu kwa umakini )

My sister drives slowly, but I
drive fast.
( Dada yangu huendesha taratibu , lakini mimi naendesha haraka )

The teacher spoke so quietly that I
couldn’t hear her.
( Mwalimu aliongea taratibu sana hivyo sikuweza kumsikia )

I can read English well, but I speak
badly.
( Naweza kusoma kiingereza vizuri , lakini naongea vibaya )

We wrote the letter carefully so as
not to make a mistake.
( Tuliandika barua kwa umakini hivyo ili tusifanye makosa )

Janet works very hard. She arrives at work early and leaves late.
( Janet anafanya kazi kwa bidii . Anafika kazini mapema na anachelewa kuondoka )

Post a Comment

0 Comments