Header Ads Widget

Umoja na wingi wa majina ( singular and plural of nouns )


SINGULAR AND PLURAL OF NOUNS ( UMOJA NA WINGI WA MAJINA ) 

1. Kikawaida wingi wa majina huwa tunaongezea ' s ' mbele .

=>bottle - bottles ( Chupa / vyupa)
=>cup - cups ( kikombe / vikombe)
=>Window - windows ( dirisha / madirisha ) .
=>Bed - beds ( kitanda / vitanda ) .

2. Kwa majina yanayoishia na CH , X , S au sauti ya S ..... Huwa tunaongeza "ES"

For example :

=>Box - boxes ( sanduku / masanduku )
=>watch / watches ( saa / saa )
=> Bus / buses ( basi / mabasi )

3. Kwa majina yanayoishia na " F " au " FE " .... Hapa huwa tunabadilisha " F " kuwa " V " .

For example :

=> Wife - wives ( Mke / wake )
=> wolf - wolves ( mbwa mwitu )
=> leaf - leaves ( jani / majani )
=> life - lives ( maisha / maisha )

4. Baadhi ya majina yana wingi tofauti .

For example :

=> child - children ( mtoto / watoto )
=> woman - women
=> man - men
=> mouse - mice

5. Kwa majina yanayoishia ya "Y " au "O" ... Huwa hayana kanuni maalumu katika wingi.

For example :

=>Baby - babies
=>Potato - potatoes
=>kidney - kidneys
=> memo - memos
=> stereo - stereos

6. Kuna baadhi ya majina yanafanana katika wingi na umoja .

For example :

=> Sheep - sheep
=> deer - deer
=> series - series

Post a Comment

0 Comments