Header Ads Widget

Present Perfect Tense

Present Perfect TensePresent Perfect Tense

(Wakati uliopo hali timilifu)The present perfect tense ni moja wapo ya nyakati muhimu sana ambayo unatakiwa kuifahamu wakati unapoanza kujifunza lugha ya kiingereza .

Nyakati hii tunaitumia kuzungumzia mambo ambayo tayari yameshafanyika tayari (au yameshakamilika kufanyika tayari au tukio ambalo limekamilika kufanyika).

MUUNDO WA SENTENSI ZA "THE PRESENT PERFECT TENSE"

1. Sentensi za kukubali / chanya


Mtenda + has / have + verb (participle)

Ufafanuzi

"Has" inatumika kwa nafsi ya tatu umoja, yani => He , she na It na majina ya umoja.

"Have" inatumika kwa => I , You , We na They na majina ya wingi.

Main verb - hiki ni kitenzi kikuu , katika tense hii huwa tunatumia vitenzi ambavyo vipo katika muundo wa past participle . Mara nyingi huwa vinaishia na ED.

MIFANO :

We have eaten food.
(Tumekula chakula.)

John and Anna have seen this movie already.
(John na Anna tayari wameiona sinema hii.)

She has started a new job.
(Ameanza kazi mpya.)

They have cried.
(Wamelia.)

Asha has sung.
(Asha ameimba.)

2. Sentensi za kukanusha


Mtenda + has / have + not + verb (participle)

MIFANO :

I have not done.
(sijafanya .)

We have not sung.
(Hatujaimba.)

They have not played football.
(Wao hawajacheza mpira.)

I have not lived in Kenya.
(Mimi sijaishi Kenya.)

3. kwa sentensi za kuuliza maswali


Has / Have +  mtenda + verb (participle)

Examples :

Have you finished?
(umemaliza?)

Have they done it?
(wameifanya?)

Has he seen that movie many times?
(Je ameiona sinema hiyo mara nyingi?)

Have they lived here?
(Je wao wameishi hapa?)


VIFUPISHO VINAVYOTUMIKAKATIKA PRESENT PERFECT TENSE 


I have = I've
You have = You've
He has = He's
She has = She's
It has = It's
We have = We've
They have = They've

MIFANO ZAIDI 

1. You've told me that before.
(Uliniambia hilo kabla.)

2. She has seen it.
( Ameiona )

3. You have eaten my food.
(Umekula chakula changu.)

4. We have not played football.
(Hatujacheza mpira)

5. Have they done it?
(Wameifanya?)

6. He's seen Harry Potter.
(Ameiona Harry Potter.)


Jinsi ya kutumia SINCE na FOR


Mara nyingi huwa tunatumia SINCE na FOR katika tense hii

👉 Tunatumia FOR kuongelea kipindi cha muda , mfano : For 6 years , for 2 hours , for 4 weeks , for 8 minutes ... N.k

👉Tunatumia SINCE kuongelea muda wa kitu kuanza ... SINCE (tangu) . Mfano : Since yesterday (tangu jana) , since wednesday (tangu jumatano) n.k


Mifano zaidi

I have been here since morning.
(Nimekuwa hapa tangu asubuhi.)

He has worked here since 2001.

(Amefanya kazi hapa tangu mwaka 2001.)

I have worked here for 3 years.

(Nimefanya kazi hapa kwa miaka mitatu.)

She has known your parents for long time.

(Amewajua wazazi wako kwa muda mrefu.)

*******************

Soma Tenses somo la 04 : Present Perfect Continuous Tense

OFA KUBWA :Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona


English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA

Post a Comment

0 Comments