Present Perfect Tense - English Kona

Hot

Post Top Ad


Wednesday, 9 January 2019

Present Perfect TenseThe present perfect tense ni moja wapo ya nyakati muhimu sana ambayo unatakiwa kuifahamu wakati unapoanza kujifunza lugha ya kiingereza .

Nyakati hii tunaitumia kuzungumzia mambo ambayo tayari yameshafanyika tayari (au yameshakamilika kufanyika tayari au tukio ambalo limekamilika kufanyika).

MUUNDO WA SENTENSI ZA "THE PRESENT PERFECT TENSE"

1. Sentensi za kukubali / chanya

Mtenda + has / have + verb

Ufafanuzi

"Has" inatumika kwa nafsi ya tatu umoja, yani => He , she na It na majina ya umoja.

"Have" inatumika kwa => I , You , We na They na majina ya wingi.

Main verb - hiki ni kitenzi kikuu , katika tense hii huwa tunatumia vitenzi ambavyo vipo katika muundo wa past participle . Mara nyingi huwa vinaishia na ED.

MIFANO :

We have eaten food.
(Tumekula chakula.)

John and Anna have seen this movie already.
(John na Anna tayari wameiona sinema hii.)

She has started a new job.
(Ameanza kazi mpya.)

They have cried.
(Wamelia.)

Asha has sung.
(Asha ameimba.)

2. Sentensi za kukanusha

Mtenda + has / have + not + verb

MIFANO :

I have not done.
(sijafanya .)

We have not sung.
(Hatujaimba.)

They have not played football.
(Wao hawajacheza mpira.)

I have not lived in Kenya.
(Mimi sijaishi Kenya.)

3. kwa sentensi za kuuliza maswali

Has / Have +  mtenda + verb

Examples :

Have you finished?
(umemaliza?)

Have they done it?
(wameifanya?)

Has he seen that movie many times?
(Je ameiona hiyo muvi mara nyingi?)

Have they lived here?
(Je wao wameishi hapa?)

VIFUPISHO VINAVYOTUMIKAKATIKA PRESENT PERFECT TENSE .

I have = I've
You have = You've
He has = He's
She has = She's
It has = It's
We have = We've
They have = They've

MIFANO ZAIDI 

1. You've told me that before.
(Uliniambia hilo kabla.)

2. She has seen it.
( Ameiona )

3. You have eaten my food.
(Umekula chakula changu.)

4. We have not played football.
(Hatujacheza mpira)

5. Have they done it?
( Wameifanya?)

6. He's seen Harry Potter.
(Ameiona Harry Potter.)


Jinsi ya kutumia SINCE na FOR

Mara nyingi huwa tunatumia SINCE na FOR katika tense hii

đŸ‘‰ Tunatumia FOR kuongelea kipindi cha muda , mfano : For 6 years , for 2 hours , for 4 weeks , for 8 minutes ... N.k

đŸ‘‰Tunatumia SINCE kuongelea muda wa kitu kuanza ... SINCE (tangu) . Mfano : Since yesterday (tangu jana) , since wednesday (tangu jumatano) n.k

Mifano zaidi

I have been here since morning.
(Nimekuwa hapa tangu asubuhi.)

He has worked here since 2001.
(Amefanya kazi hapa tangu mwaka 2001.)

I have worked here for 3 years.
(Nimefanya kazi hapa kwa miaka mitatu.)

She has known your parents for long time.
(Amewajua wazazi wako kwa muda mrefu ) .
..……...............................................
Tembelea englishkona.com kila siku ili uweze kupata mafunzo ya kiingereza .

No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"