Header Ads Widget

Present Perfect Continuous Tense
Tumeshajifunza tayari "Present Perfect Tense". Sasa tujifunze "The Present Perfect Continuous Tense". Tense hii hutumika kuonyesha vitendo ambavyo vipo katika hali timilifu inayoendelea (Yani
kitendo kilikuwa kimefanyika lakini katika hali ya kuendelea.)


MIUNDO YA SENTENSI

1. Kwa sentensi za kukubali / chanya

Mtenda + has / have + been + verb + ing

Ufafanuzi

VERB - Hiki ni kitenzi kikuu , kitenzi hiki tunaongeza ING mbele . Mfano : live / living, go / going, see / seing.

"Have" inatumika na I , You , We na They ( Nafsi ya kwanza umoja , na nafsi zingine isipokuwa nafsi ya tatu umoja )

"Has" inatumika na He , She na It.

Mfano :

I have been living here for 2 years.
(Nimekuwa nikiishi hapa kwa miaka miwili.)

She has been working here for 4 months .
(Amekuwa akifanya kazi hapa kwa miezi minne.)

We have been playing football.
(Tumekuwa tukicheza mpira.)

You have been talking too much.
(Umekuwa ukiongea sana.)

They have been waiting for one hour.
(Wamekuwa wakisubiria kwa lisaa limoja.)


2. Kwa sentensi za kukanusha 


Mtenda + has / have + not + been + verb + ing

Mfano : I have not been ......

I have not been watching TV.
(Sikuwa naangalia TV.)

We have not been playing football.
(Sisi hatukuwa tunacheza mpira.)

She has not been working here.
(Yeye hakuwa anafanya kazi hapa.)


3. Kwa sentensi za kuuliza maswali


Has / have + mtenda + been + verb + ing

Mfano : Have you been.......

Have you been working here?
(Je umekuwa ukifanya kazi hapa?)

Has Anna been cooking some foods?
(Je Anna amekuwa akipika chakula?)

Have they been watching this movie?
(Je wao wamekuwa wakiiangalia hii sinema?)

MIFANO ZAIDI

I have been waiting for you 4 hours.
(Nimekuwa nikikusubiri kwa masaa
manne.)

I'm tired because I have been running.
(Nimechoka kwa sababu nimekuwa
nikikimbia.)

You have been talking to him since
morning.
(Umekuwa ukiongea nae tangu asubuhi.)

It has not been raining.
(Haikuwa ikinyesha.)

We have not been playing football .
(Hatukuwa tukicheza mpira.)

You don't understand now because you
have not been listening.
(huelewi sasa kwa sababu haukuwa
ukisikiliza.)

Have they been doing this work?
(je , wamekuwa wakifanya kazi hii?)


***************************
Soma Tense ya 5 : Simple Past Tense

Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA


OFA KUBWA :

Post a Comment

1 Comments