Present Continuous Tense - English Kona

Hot

Post Top Ad


Tuesday, 8 January 2019

Present Continuous Tense


The present continuous tense ni nyakati ambayo tunaitumia kuongelea vitendo ambavyo vinafanyika sasa hivi (muda huu),vinaendelea kufanyika kwa wakati huu na pia kwa wakati ujao.

Kabla hatujaenda mbali, ngoja tuangalie kwanza sheria za verbs katika tense hii.

SHERIA ZA VITENZI KATIKA PRESENT CONTINUOUS TENSE . 

Vitenzi vya present continuous tense huwa tunaongezea "ING" katika kitenzi kikuu (main verb)

Mfano : go / going , do / doing , look / looking , read / reading , stay / staying .

- Ila kwa vitenzi ambavyo vinaishia E , huwa tunaondoa E na kuongezea ING , Mfano : come / coming , mistake / mistaking .

- Kwa vitenzi ambavyo vinaishia na IE , huwa tunabadilisha IE kuwa Y . Mfano : lie / lying , die / dying .


Sasa tuangalie jinsi ya kutengeneza au kuunda sentensi katika nyakati hii.

MIUNDO YA SENTENSI  

Kama kawaida huwa tuna miundo mitatu ya sentensi ambayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali

1. Sentensi chanya

Mtenda + am/is/are+verb+ ing

Ufafanuzi

AM - inatumika na I
IS - inatumika na nafsi ya tatu umoja , yani " Heshe na It " .

ARE - inatumika na " You , We na They"


MIFANO:

You are watching TV.
(Unaangalia TV.)

I am listening to music now.
(Ninasikiliza mziki sasa.)

She is reading a book.
(Yeye anasoma kitabu.)

We are living here.
(Sisi tunaishi hapa.)

2. Sentensi za kukanusha

Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

Mtenda + am/is/are + not + verb + ing

You are not watching TV.
(Wewe huangalii TV.)

I am not listening to music now.
(Mimi sisikilizi mziki sasa.)

Anna is not reading a book.
(Anna hasomi kitabu.)

We are not living here.
(Sisi hatuishi hapa.)

3. Sentensi za kuuliza maswali

Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

am/is/are+ mtenda + verb + ing

Are you watching TV?
(Je unaangalia TV?)

What are you doing?
(Je unafanya nini?)

Is Anna reading a book?
(Je Anna anasoma kitabu.)

Are they playing football?
(Je wanacheza mpira?)


PIA

Tunaweza kutumia vifupisho katika sentensi zetu

I am = I'm
We are = We're
You are = You're
They are = They're
He is = He's
She is = She's
It is = It's

MIFANO ZAIDI

am studying to become a doctor. 
(Ninasoma niwe daktari.)

We are going to work. 
(Sisi tunaenda kazini.)

They are waiting for me.
(Wananisubiria mimi.)

Maryam is not cooking.
(Maryam hapiki.)

I'm not going to the party today.
(Mimi siendi kwenye sherehe leo.)

We are coming tomorrow.
(Tunakuja kesho.)

Isn't he coming with us today?
(si anakuja nasi leo?)

Are we waiting for Ally?
(Je tunamsubiria Ally?)

She is not eating food now.
(yeye hali chakula sasa.)

I am starting my new job next month.
(Ninaanza kazi yangu mpya mwezi ujao.)

When are you starting your new job?
(Lini unaanza kazi yako mpya?) 
****"*"*"*"*”"**""""""
Bofya hapa kujiunga na EnglishKona Fluency Club


No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"