Jifunze grammar : Pronouns - English Kona

Hot

Post Top Ad


Friday, 4 January 2019

Jifunze grammar : PronounsPRONOUNS ( VIWAKILISHI )

Haya ni maneno ambayo yanatumika kuwakilisha majina ( nouns ) .

Mifano ya pronouns ni kama vile :

I , You , She , He , It , We , They , Me , Yours , Ours , It's , Myself ,... N.K

Kwa leo tutasoma kwa uchache kwanza.


JINSI YA KUTUMIA PRONOUNS ( VIWAKILISHI )

Tunatumia maneno haya kuwakilisha majina ( Nouns ) . Kwa mfano badala ya kusema :

" Asha lives here "...... Tunaweza kusema ... " She lives here "

Angalia mifano hii :

Asha lives here = > She lives here

Anna and I are living here = > We are living here .

SASA HEBU TUANGALIE JINSI YA KUTUMIA PRONOUNS .

 I - hii hutumika na nafsi ya kwanza umoja... Yani MIMI . Mfano : I live here ( Ninaishi hapa )

#Wingi wa nafsi hii ni " We " .

 You ( wewe / ninyi )  - hii inatumika na nafsi ya pili umoja na wingi. Mfano : You are reading this story ( Unasoma hadithi hii / mnasoma hadithi hii )

#wingi wa nafsi hii ni " You " .

 He ( yeye ) - hii hutumika kuwakilisha majina ya kiume ya nafsi ya tatu umoja . Mfano :

Juma is playing football = He is playing football
#Wingi wa kiwakilishi hiki ni " They " .
She ( yeye ) - Hii hutumika  kuwakilisha majina ya kike ya nafsi ya tatu .

Mfano
Asha , Mwantumu , Mary , Anna , Irene , Vanessa , Mariamu ..... Majina haya huwakilishwa na "  SHE " . Kwa mfano : Asha ( She ) likes football .

#Wingi wa nafsi hii ni " They " .

 It - hii hutumika na nafsi ya tatu umoja lakini kwa majina ya vitu, wanyama na mimea .

For example  :

Goat eats grass = It eats grass

# Wingi wa nafsi hii ni " They " .

MIfano zaidi ya pronouns ( viwakilishi )

 I play football

 They need us

 We are together

 I am listening to music

 She loves her mother .

It started to rain .


Personal pronouns

Personal pronouns - Hivi ni viwakilishi vinavyotumika kuwakilisha majina maalumu ya watu au vitu .

For example : I , me , mine , you, yours , his , her , hers , we , they , or them .

Pronouns hizi zinagawanyika katika sehemu kuu nne kama zifuatazo :

Subjective pronouns
Objective pronouns
Possissive pronouns
Reflexive pronouns

Subjective pronouns

Hivi ni viwakilishi vya mtenda au  watenda wa kitenzi ( verb ) , viwakilishi hivi ni kama vile , I , you , we , he , she , it na they .

I live here
He loves Mary
They saw Omary

Objective pronouns

Hivi ni viwakilishi vya mtendwa wa kitenzi .

He loves her

They saw him

She need us

Possessive pronouns .

Hivi ni viwakilishi ambavyo vinatumika kuonyesha umiliki wa vitu kwa watu .

That bag is mine
( Begi lile ni la kwangu )

Take your money
( chukua pesa yako )

She will give her book
( Atampa kitabu chake )

Reflexive Pronouns

Viwakilishi hivi ni kama vile , myself , himself , herself , itself , ourselves, yourselves , and themselves .

Myself ( mi mwenyewe )
Himself ( ye mwenyewe )
Herself ( ye mwenyewe )
Itself( chenyewe / ye mwenyewe )
Yourselves ( we mwenyewe )
Themselves ( wao wenyewe )

Juma prepared himself for the journey

They will know themselves

She fell and hurt herself .


No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"