Header Ads Widget

Jifunze grammarKaribu English Kona upate mafunzo yote ya lugha ya kiingereza hapa .

Ukurasa huu  utajifunza simple grammar ambayo unatakiwa kuifahamu ili uweze kujua kuongea kiingereza kwa ufasaha .

Basic English grammar lessons ;

1. Nouns
2. Pronouns
3. Verbs
4. Adjectives
5. Adverbs
6. Articles
7. Conjuction
8.  Tenses
9. Speech
10. Punctuation
11. Preposition

.

Post a Comment

0 Comments