Header Ads Widget

Majina ya umiliki ( possessive nouns )MAJINA YA UMILIKI ( POSSESSIVE NOUNS )


Possessive nouns - haya  ni majina yanayotumika kuonyesha umiliki wa vitu .

=>Kikawaida majina haya huongezewa alama ya mkato wa juu  ( '  ) na S .

#Mfano :

- Anna's car
( Gari la Anna )

- Juma's wife
( Mke wa Juma )

- Zena's house
( Nyumba ya Zena )

-  Mother's mirror
( Kioo cha mama )

=> Kwa majina ya wingi ambayo yanaishia na  S , huwa tunaweka mkato wa juu baada ya hiyo S .

#Mfano :

- My parents' house
( Nyumba ya wazazi wangu )

- The kids' toys

=> Kama watu wawili wana miliki kitu kimoja , basi  ongeza alama ya mkato wa juu ( ' ) na S  kwa jina la mtu wa pili .

#Mfano:

- John and Mary's new house
( Nyumba mpya ya John na Mary )

- Asha and Anna's car
( Gari la Asha na Anna )

=>Kama watu wawili wana miliki vitu viwili tofauti  , basi kila mmoja utamuongezea  alama ya mkato wa juu (  '  ) na  S .

#Mfano

-John's and Dan's pants
( kaptura za John na Dan )

-  Ben's  and Jim's offices
(  Ofisi za Ben na Jim )

*****************************

Post a Comment

0 Comments