Simple past tense ( wakati uliopita ) - English Kona

Hot

Post Top Ad


Friday, 1 February 2019

Simple past tense ( wakati uliopita )SIMPLE PAST TENSE ( WAKATI ULIOPITA ) .

Tunatumia " Simple past tense " kuongelea vitu , vitendo au hali iliyotokea wakati uliopita . Vitendo hivyo vinaweza kuwa vya muda mrefu au mfupi .

 MIFANO YA VITENDO VYA MUDA MFUPI .

She went to the hospital
( Alienda hospitalini )

We did not hear telephone .
( Hatukusikia simu .)

The car exploded at 9:30 AM
( Gari liliripuka saa 3: 30 asubuhi )

 MIFANO YA VITENDO VYA MUDA MREFU .

I lived in South Africa for 10 years
( Nimeishi South Africa kwa miaka 10 )

We did not sing at the concert .
( Hatukuimba katika tamasha )

 MIUNDO YA SENTENSI ZA " SIMPLE PAST TENSE " .

Tuna miundo mitatu ya sentensi za " SIMPLE PAST TENSE " nayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya.
2. Sentensi za kukanusha .
3. Sentensi za kuuliza maswali .


1. SENTENSI ZA KUKUBALI

Muundo wa sentensi za kukubali unakuwa hivi :

SUBJECT + MAIN VERB

Ufafanuzi :

SUBJECT ( mtenda ) = > I , You , She , It , We na They , Asha , John , Mariamu ,....

MAIN VERB ( kitenzi kikuu ) = > Kitenzi hiki kinakuwa katika hali ya " Simple Past " hivyo mara nyingi huwa vinaishia na " ED " .

Mifano ya sentensi :

You worked very hard .
( Ulifanya kazi kwa bidii . )

I went to London.
( Nilienda London. )

She was here .
( Alikuwa hapa .)

I lived here when I was young .
( Niliishi hapa pindi nilivyokuwa mdogo )

2. SENTENSI ZA KUKANUSHA .

Muundo wa sentensi za kukanusha unakuwa kama hivi .

SUBJECT + DID + NOT +  MAIN VERB

Ufafanuzi :

kitenzi ambacho kitatumika kitakuwa kati hali yake halisi ( Infinitive ) - Yani hakibadiliki ... Kwa mfano , go / go , see / see , watch / watch .............Yani havibadiliki .

Mifano ya sentensi :

She did not go with me .
( Hakuenda na mimi )

I did not hate them
( Sikuwachukia )

They did not see that car .
( Hawakuliona gari hilo )

Mary did not go to work yesterday
( Mary hakuenda kazini jana )

3. SENTENSI ZA KUULIZA MASWALI .

Muundo wa kuuliza maswali unakuwa kama hivi :

DID + SUBJECT + MAIN VERB

Mifano ya sentensi

Did you want him to teach you ?
( Ulimtaka akufundishe ? )

Did they live here ?
( Waliishi hapa ? )

Did you go with him ?
( Ulienda naye ? )

Did she see that accident ?
( Aliiona ajali hiyo ? )

Did he watch TV last night ?
( Aliangalia TV usiku uliopita ? )

 JINSI YA KUTUMIA " SIMPLE PAST " KWA KUTUMIA MAIN VERB BE ( KUWA )

VERB BE - zinazotumika katika Simple Past ni " was " na " were " .

Was - inatumika kwa nafsi ya kwanza na tatu umoja , yani I , He , She , It .

Were - inatumika kote isipokuwa tu nafsi ya tatu umoja .... Hivyo " Were " inatumika kwa You , We na They .

Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

SUBJECT + WAS / WERE + MAIN VERB + ING

Ufafanuzi :

Kama ukitumia kitenzi " be " pamoja Main verb ... Basi Main verb lazima uongezee " ING " mbele . Kwa mfano : was going , were going n.k .

Mifano ya sentensi :

You were in Tanzania .
( Ulikuwa Tanzania . )

She was not happy yesterday
( Hakuwa na furaha jana .)

They were late .
( Walikuwa wamechelewa .)

Was I right ?
( Nilikuwa sahihi ? )

I was loving her .
( Nilikuwa nampenda . )

Were you angry ?
( Ulikuwa na hasira ? )

No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"