Header Ads Widget

Year Old au Years Old ?Makosa ambayo unaweza ukawa unayafanya katika lugha ya kiingereza wakati wa kuzungumza kuhusu umri (age)

 Usiseme : My son has six years

 Usiseme : My son has six years old

 Sema : My son is six years old .

 Pindi tunapokuwa tunaongelea kuhusu umri ( age ) huwa tunatumia  ( am , is , are , was na were ) ... Hatutumii Has au Have .

Mfano :

I'm twenty years old
( Nina miaka thelathini )

My daughter is fourteen years old
( Binti yangu ana miaka 14  )

These houses are 80 years old .
( Nyumba hizi zina miaka 80 )

I was five years old
(Nilikuwa nina miaka tano)

You were eight years old
(Ulikuwa una miaka nane)

 Pia tunaweza kutumia am / is / are + age .... Bila ya kutumia years old

My nephew is fourteen
(Mpwa wangu ana miaka 14)

I'm thirty. (Nina miaka 30.)

My kids are  five and six.
(Watoto wangu  wana miaka tano na sita.)

 Kama ikiwa siku ya mtu kuzaliwa , tunatumia turn_age  (Yani anatimiza umri...)

Mfano :

My cousin just turned three.
(Binamu ametimiza miaka mitatu.)

My wife is turning twenty seven next week .
(Mke wangu anatimiza miaka ishirini na saba ( 27 ) wiki ijayo.)

 Ikiwa umri wa mtu umetumika kama adjective yani kabla ya jina lake , basi hapa tunatumia year old na sio years old .

 My seven years old daughter is starting school next week

My seven year old daughter is starting school next week.
(Binti wangu wa miaka saba anaanza shule wiki ijayo.)

****************************


JIFUNZE KIINGEREZA ONLINE KUPITIA WHATSAPP.

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea lugha ya kiingereza kwa ufasaha kabisa.

Tunatoa kozi ya kiingereza kwa njia ya WhatsApp, ambayo mtu atasoma kwa njia ya notes, audio pamoja na video. Utapokea mafunzo yetu moja kwa moja kupitia kwenye simu yako kila siku, yaan utakuwa unasoma wewe na mwalimu tu na sio kwenye group.

Na uzuri wa kozi yetu utajifunza mahali popote pale ulipo na muda wowote ule ambao utakuwa free na pia utafanya mazoezi ya kuongea ya kutosha, hivyo itakuwa rahisi kwako kuifahamu lugha hii kwa urahisi zaidi.

Mafunzo yetu ni ya miezi minne mpaka kuwa fasaha.

Kwa sasa tupo katika OFA kubwa:
OFA YETU hii ya leo ni utaweza kujiunga katika kozi yetu kwa gharama ya sh.5,000 tu mwezi mzima badala ya sh.12,000.

Hivyo ni wakati wako sasa wa kujifunza na kukiboresha kiingereza chako ili uweze kuongea kiingereza kwa ufasaha na kwa kujiamini zaidi :
Jiunge lengo kwa gharama ya sh.5,000 tu.
Wasiliana nasi WhatsApp/Text/Call :
0767 329 643

Au bofya hapa kujiunga moja kwa moja WhatsApp
==>https://tinyurl.com/English-WhatsApp
Karibu sana.

Post a Comment

0 Comments