Header Ads Widget

Jinsi ya kusoma saa kwa Kiingereza (Time telling)
Karibu tena English Kona kujifunza mawili matatu katika lugha ya kiingereza. Katika somo letu la leo tutajifunza jinsi ya kusoma na kutaja muda katika lugha ya kiingereza.

Kabla hatujaendelea , tujikumbushe hili usomaji wa saa za kiingereza ni tofaut na kiswahili ... Kwa mfano ikiwa 7 kwa kiswahili tunasema moja.

 
Angalia vizuri hapa :

1 = 7
2 = 8
3 = 9
4 = 10
5 = 11
6 = 12
7 = 1
8 =  2
9  =  3
10 = 4
11 = 5
12 = 6

Lakini katika kiingereza huwa tunataja namba kama zilivyo.

JINSI YA KUTAJA NA KUSOMA MUDA


Kuna njia mbili za kutaja mda :

#1. Kuanza kutaja saa kwanza alafu dakika (Hour + Minutes)

 • 6:25 - It's six twenty-five.
 • Ni saa kumi na mbili na dakika ishirini na tano.

 • 9:05 - It's nine O-five (O inatamkwa kama herufi O)
 • Ni saa tatu na dakika  tano.

 • 9:11 - It's nine eleven.
 • Ni saa tatu na dakika kumi na moja.


#2. Kutaja dakika kwanza alafu saa.
(Minutes + PAST / TO + Hour)

Kwa dakika 1-30 tunatumia PAST baada ya kutaja dakika.

Kwa dakika 31-59 tunatumia  TO baada ya kutaja dakika.

 
FAHAMU HILI :

Tunapotumia TO ina maana tunazungumzia kasoro. Sasa kwa mfano :

12 : 40 - saa 7 kasoro dakika 20.

Hii kwa kiingereza tunasema "It's twenty to one."

Yani tunataja dakika za kasoro alafu tunataja lisaa linalofuata.

 
Mifano zaidi :


 • 2:35 - It's twenty-five to three.
 • (Ni saa tisa kasoro dakika 25)

 • 11:20 - It's twenty past eleven
 • (Ni saa tano na dakika ishirini)

 • 4:18 - It's eighteen past four
 • (Ni saa kumi na dakika kumi na nane)

 • 8:51 - It's nine to nine.
 • (Ni saa tatu kasoro dakika tisa.)

 • 2:59 - It's one to three.
 • (Ni saa tisa kasoro moja)

 
QUARTER PAST / QUARTER TO (NA ROBO / KASORO ROBO) 

 
QUARTER PAST - Na robo


 • 7:15 - It's (a) quarter past seven.
 • (Ni saa  na robo )


QUARTER TO - kasoro robo.


 • 12:45 - It's a quarter to one.
 • (Ni saa saba kasoro robo)


 O'CLOCK - kamili


Tunatumia o'clock pale ambapo panapokuwa hakuna dakika (minutes )


 • 10:00 - It's ten o'clock
 • (Saa 4 kamili )

 • 5:00 - It's five o'clock.
 • (Ni saa 11 kamili )

 • 1:00 - It's one o'clock.
 • (Ni saa 7 kamili)

Kuna muda tunaweza kuandika kama hivi - NAMBA + O'CLOCK


Mfano : 9 o'clock


12:00

Kwa 12:00 tunaweza tukasema kwa njia tatu.

1. Twelve o'clock
2. Midday - mchana
3. Midnight - usiku

  

Jinsi Ya Kuuliza Muda / Saa


Kwa kawaida huwa tunaulizia muda au saa kwa kutumia miundo hii :

 • What time is it?
 • (Saa ngapi?)

 • What is the time?
 • (Ni wakati gani?)

Njia ya adabu na heshima zaidi ya kuuliza saa kwa mtu mgeni usiemjua au mtu unayemuheshimu. 👇👇👇

 • Could you tell me the time please?
 • (Tafadhali unaweza kuniambia wakati?)

 • Could you tell me what time is it?
 • (Unaweza kuniambia ni saa ngapi sasa?)

Miundo ya kawaida ambayo tunatumia kuulizia wakati gani tukio fulani linatokea :

What time.........?
(Saa ngapi .......?

When......?
( Lini / wakati gani ........? )


* What time does the flight to New York leave?
(Ni saa ngapi ndege ya kwenda New York inaondoka?)

* When does the bus arrive from Mwanza?
(Wakati gani basi linawasiri kutoka Mwanza?)

* When does the concert begin?
(Wakati gani tamasha linaanza?)


 JINSI YA KUMUAMBIA MTU MUDA


Tunatumia It is au It's kujibu swali la muda (Right now)


* It is half past five (5:30)
- Ni saa 11 na nusu.

* It's ten to twelve (11:50)
- Ni saa 6 kasoro dakika 10.


Tunatumia muundo wa  AT + TIME unapotaja muda wa tukio fulani.


* The bus arrives at midday (12:00).
- Basi linawasiri saa 6 mchana.

* The flight leaves at a quarter to two ( 1:45 ).
- Ndege inaondoka saa 8 kasoro robo.

* The concert begins at ten o'clock ( 10:00 )
- Tamasha linaanza saa 4 kamili

Pia tunaweza kutumia subject pronouns (viwakilishi vya watenda) kujibu maswali hayo:


* It arrives at midday ( 12:00 ).
- Linawasiri saa 6 mchana.

* It leaves at a quarter to two (1:45 ).
- Inaondoka saa 8 kasoro robo.

* It begins at a ten o'clock ( 10:00)
- Linaanza saa 4 kamili.


 AM vs. PM

Kikawaida huwa hatutumii masaa 24 katika kiingereza.

Tunatumia a.m kuanzia saa 6 usiku hadi saa 5 na dakika 59 asubuhi.

Tunatumia p.m kuanzia saa 6 mchana hadi saa 5 na dakika 59 usiku.


Je ungependa tukushike mkono katika safari yako ya kujifunza Kiingereza mpaka kuwa fasaha katika lugha hii? Kama jibu lako ndiyo tunakukaribisha katika kozi yetu maalumu ya Kiingereza inayofanyika WhatsApp inayoitwa WhatsApp English Course.

Katika course hii tutakushika mkono, na tutakuwa na wewe bega kwa bega mpaka unakuwa fasaha ndani ya miezi minne tu (Hata kama hujui kabisa.) 

Kupitia course hii utajifunza kuongea Kiingereza kwa ufasaha na kwa Kujiamini zaidi.


Utapata mafunzo kwa mpangilio mzuri (kuanzia mwanzo mpaka mwisho)


Utasoma kwa njia ya notes, audio pamoja na video.


Unapokea mafunzo yetu moja kwa moja kupitia simu yako kila siku, yaan utakuwa unasoma wewe binafsi tu na sio kwenye group (hii itakuwa rahisi kwako kuelewa)


𝐘𝐚𝐧𝐢 𝐤𝐰𝐚 𝐤𝐢𝐟𝐮𝐩𝐢 𝐮𝐭𝐚𝐰𝐞𝐳𝐚 𝐤𝐮𝐳𝐮𝐧𝐠𝐮𝐦𝐳𝐚 𝐊𝐢𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐤𝐰𝐚 𝐔𝐟𝐚𝐬𝐚𝐡𝐚 𝐧𝐚 𝐊𝐮𝐣𝐢𝐚𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐍𝐝𝐚𝐧𝐢 𝐲𝐚 𝐌𝐢𝐞𝐳𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐧𝐞 𝐓𝐮


Njia yetu inakurahisishia wewe Kuongea Kiingereza Kwa Ufasaha na Kujiamini katika mazingira yoyote yale ya kila siku. Tutakupatia masomo ambayo ni bora kwako. Siyo marahisi sana na wala sio magumu sana.


Yani hata kama hujui kabisa, course hii ni kwa ajili yako itakusaidia kutoka 𝐙𝐞𝐫𝐨 mpaka kuwa 𝐇𝐞𝐫𝐨.


Naamini dhumuni lako kubwa mpaka umefika hapa ni kutaka kujua Kuongea Kiingereza Kwa Ufasaha.

Na Unastahili kufanikiwa juu ya hilo.


Uzuri wa kozi yetu utajifunza mahali popote pale ulipo na muda wowote ule ambao utakuwa free.


Katika kozi hiii utafanya mazoezi ya kuongea ya kutosha, hivyo itakuwa rahisi kwako kuifahamu lugha hii kwa urahisi zaidi.


Unapofanya makosa unaerekebishwa na kufutwa hayo makosa.


Muda Ni Sasa

Bonyeza Hapa Kujiunga


 


Post a Comment

0 Comments