Header Ads Widget

Future Continuous Tense

 

Future Continuous Tense
(Wakati ujao hali ya kuendelea.)
 

The Future Continuous Tense ni nyakati ambayo tunaitumia kuongelea vitendo ambavyo vitafanyika wakati ujao katika hali ya kuendelea.

MIUNDO YA SENTENSI :


Kuna miundo  hii ambayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali


1. Sentensi chanya


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

Mtenda +  will + be + verb + ingExamples :


will be working.
(Nitakuwa nafanya kazi.)

You will be waiting here.

(Utakuwa unasubiria hapa.)                                              

Mary will be using the car.
(Mary atakuwa anatumia gari.)

They will be cooking for us.

(Watakuwa wanatupikia.)

Take your umbrella. It will be raining when you return.

(Chukua mwamvuli wako. Mvua itakuwa inanyesha ukirudi.)

2. Sentensi za kukanusha


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi:


Mtenda + will + not + be + verb + ingExamples :


I will not be working here.
(Nitakuwa sifanyi kazi hapa.)

Mary will not be using the car.

(Mary atakuwa hatumii gari.)

You will not be waiting here.

(Utakuwa hausubiri hapa.)

They will not be cooking for us.

(Watakuwa hawatupikii.)

She will not be reading books.

(Atakuwa hasomi vitabu.)
                                              

3. Sentensi za kuuliza maswali

Muundo wa sentensi hizi unakuwa hivi :

Will + Mtenda + be + verb + ing

  

Examples :

Will you be playing football?
(Je! utakuwa unacheza mpira?)

Will they be cooking for us?

(Je! Watakuwa wanatupikia?)

Will Mary be using the car?

(Je! Mary atakuwa anatumia gari?)

Will we be watching TV?

(Je! Tutakuwa tunaangalia TV?)


Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona

Soma Tenses somo la 11 : Future Perfect Tense

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA


OFA KUBWA :

 

 

Post a Comment

0 Comments