Future Continuous Tense - English Kona

Hot

Post Top Ad


Saturday, 19 September 2020

Future Continuous TenseThe Future Continuous Tense ni nyakati ambayo tunaitumia kuongelea vitendo ambavyo vitafanyika wakati ujao katika hali ya kuendelea.

MIUNDO YA SENTENSI :

Kuna miundo  hii ambayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali


1. Sentensi chanya

Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

Mtenda +  will + be + verb + ing


Examples :

I will be working.
(Nitakuwa nafanya kazi.)

You will be waiting here.
(Utakuwa unasubiria hapa.)

Mary will be using the car.
(Mary atakuwa anatumia gari.)

They will be cooking for us.
(Watakuwa wanatupikia.)

Take your umbrella. It will be raining when you return.
(Chukua mwamvuli wako. Mvua itakuwa inanyesha ukirudi.)

2. Sentensi za kukanusha

Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi:

Mtenda + will + not + be + verb + ing

Examples :

I will not be working here.
(Nitakuwa sifanyi kazi hapa.)

Mary will not be using the car.
(Mary atakuwa hatumii gari.)

You will not be waiting here.
(Utakuwa hausubiri hapa.)

They will not be cooking for us.
(Watakuwa hawatupikii.)

She will not be reading books.
(Atakuwa hasomi vitabu.)

3. Sentensi za kuuliza maswali

Muundo wa sentensi hizi unakuwa hivi :

Will + Mtenda + be + verb + ing

Examples :

Will you be playing football?
(Je! utakuwa unacheza mpira?)

Will they be cooking for us?
(Je! Watakuwa wanatupikia?)

Will Mary be using the car?
(Je! Mary atakuwa anatumia gari?)

Will we be watching TV?
(Je! Tutakuwa tunaangalia TV?)

No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"