Header Ads Widget

Future Perfect Continuous Tense


The Future Perfect Continuous Tense hii ni nyakati ambayo inaelezea vitendo ambavyo vitafanyika wakati ujao. Tense hii hutumika kuonyesha vitendo ambavyo vipo katika hali timilifu inayoendelea (Yani kitendo kitakuwa kinafanyika katika hali timilifu lakini katika hali ya kuendelea.)


MIUNDO YA SENTENSI :

Kuna miundo mitatu (3) ambayo ni : 

1. Sentensi za kukubali / chanya 

2. Sentensi za kukanusha 

3. Sentensi za kuuliza maswali

1. Sentensi  chanya

Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

Mtenda + will + have + been + verb + ing


Examples :

They will have been living in Paris for five years.
(Watakuwa wamekuwa wakiishi Paris kwa miaka mitano.)
 
Nasra will have been reading this book since morning.
(Nasra atakuwa amekuwa akisoma kitabu hiki tangu asubuhi.)

The doctor will have been treating patients for two years.
(Daktari atakuwa amekuwa akitibu wagonjwa kwa miaka miwili.)

He will have been waiting here for three hours.
(Atakuwa amekuwa akisubiri hapa kwa masaa matatu.)  

Next year I will have been working here for four years.
(Mwaka ujao nitakuwa nimekuwa nikifanya kazi hapa kwa miaka minne.) 


2. Sentensi za kukanusha

Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:
 
Mtenda + will + not + have + been + verb + ing 

MIFANO :

He will not have been working in the factory for six months.             
(Hatakuwa amekuwa akifanya kazi katika kiwanda hiki kwa miezi sita.)              

I will not have been using the car .
(Sitakuwa nimekuwa nikitumia gari.)

She will not have been living here for three years.
(Hatakuwa amekuwa akiishi hapa kwa miaka mitatu.)

My sister will not have been listening to music for nine hours.
(Dada yangu hatakuwa amekuwa akisikiliza muziki kwa masaa tisa.)


He won't have been using his camera for two days.
(Hatakuwa amekuwa akitumia kamera yake kwa siku mbili.) 


3. Sentensi za kuuliza maswali


Will he have been loving her for five years?
(Je! Atakuwa amekuwa akimpenda kwa miaka mitano?)


Will she have been studying in the new college  since December?
(Je! Atakuwa amekuwa akisoma katika chuo kipya tangu December?)

Will they have been working in this factory since June?
(Je! Watakuwa wamefanya kazi katika kiwanda hiki tangu Juni?)

Will you have been eating vegetables for three months?
(Je! Utakuwa umekuwa ukila mboga za majani kwa miezi mitatu?)
 

 

 

 

Post a Comment

0 Comments