Header Ads Widget

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense
(Wakati ujao hali timilifu)

 

The Future Perfect Tense ni nyakati ambayo tunaitumia kuongelea vitendo ambavyo vitafanyika wakati ujao katika hali ya timilifu.


MIUNDO YA SENTENSI :


1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali


1. Sentensi chanya


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

Mtenda +  will + have + verb (participle)


Examples :


will have finished.
(Nitakuwa nimemaliza.)

She will have started a new job.

(Atakuwa ameanza kazi mpya.)

They will have bought a new laptop.

(Watakuwa wamenunua laptop mpya.)                                                       

will have arrived.

(Nitakuwa nimefika.)

2. Sentensi za kukanusha


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi:

Mtenda + will + not + have + verbExamples :


She will not have gone to work.
(Atakuwa hajaenda kazini.)

We will not have left.

(Hatutakuwa tumeondoka.)

They will not have received it.
(Hawatakuwa wameipokea.)

He will not have gone to school.

(Hatakuwa ameenda shule.) 

You will have not worked.

(Hautakakuwa umefanya kazi.) 


3. Sentensi za kuuliza maswali


Muundo wa sentensi hizi unakuwa hivi :


Will + Mtenda + have + verb


Examples :


Will you have arrived?
(Je utakuwa umefika?)

Will they have worked?

(Je watakuwa wamefanya kazi?)

Will you have finished?

(Je utakuwa umemaliza?)

Will Anna have gone to work?

(Je Anna atakuwa ameenda kazini?)

MIFANO ZAIDI  :


I'll have finished when you arrive.
(Nitakuwa nimemaliza ukifika.)

She'll have forgotten everything.

(Atakuwa amesahau kila kitu.)

We will not have worked.

(Hatutakuwa tumefanya kazi.)

 Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona


Soma Tenses somo la 12 : Future Perfect Continuous Tense

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA


OFA KUBWA :

Post a Comment

0 Comments