Past Continuous Tense

Past Continuous Tense
(Wakati uliopita hali ya kuendelea)


Tunatumia tense hii kuongelea vitendo ambavyo vimefanyika wakati uliopita ambavyo vilikuwa katika hali ya kuendelea.

Mfano: I was eating. (Nilikuwa nakula.)

Verbs zetu katika tense hii huwa tunaongezea ING mbele.

Sasa tuangalie jinsi ya kutengeneza au kuunda sentensi katika nyakati hii.


MIUNDO YA SENTENSI  


Kama kawaida huwa tuna miundo mitatu ya sentensi ambayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali


1. Sentensi kukubali / chanya


Mtenda + was / were + verb + ing


Ufafanuzi

Jinsi ya kutumia WAS na WERE

WAS - inatumika na I, he, she, it na jina la umoja.
WERE - inatumika na you, we, they na majina ya wingi.


Jinsi inavyokuwa :

I was - Nilikuwa

she was - alikuwa
he was - alikuwa
it was - alikuwa / kilikuwa / ilikuwa
John was - John alikuwa
Asha was - Asha alikuwa


You were - ulikuwa / mlikuwa
They were - walikuwa
We were - tulikuwa
Asha and Asnat were - Asha na Asnat walikuwa


Examples :

was going home.
(Nilikuwa naenda nyumbani.)

They were waiting for me.

(Walikuwa wananisubiria mimi.)

My mother was living here.
(Mama yangu alikuwa anaishi hapa.)

She was saying the truth.

(Alikuwa anasema ukweli.)

I was listening to radio.
(Nilikuwa nasikiliza radio.)


2. Sentensi za kukanusha


Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

Mtenda + was / were + not + verb + ing

You were not watching TV. 
(Wewe ulikuwa huangalii TV.)

I was not listening  to music.
(Mimi nilikuwa sisikilizi mziki.)

Zena was not reading  a book.
(Zena alikuwa hasomi kitabu.)

We were not living here.
(Sisi hatuishi hapa.)


 

3. Sentensi za kuuliza maswali


Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

was / were + mtenda + verb + ing

MIFANO :

Were you watching TV?
(Je ulikuwa unaangalia TV?)

What were you doing?
(Je ulikuwa unafanya nini?)

Was Anna reading  a book?
(Je Anna alikuwa anasoma kitabu?)

Were they playing  football?
(Je walikuwa wanacheza mpira?)


She was not saying the truth.
(Alikuwa hasemi ukweli.)


Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona

Soma Tenses somo la 07 : Past Perfect Tense

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA

Post a Comment

0 Comments