Past Perfect Continuous Tense


Past Perfect Continuous Tense nyakati hii inaelezea vitendo ambavyo vimefanyika wakati uliopita katika hali timilifu ambayo ilikuwa ni ya kuendelea. 


Mfano :

 

I had been working.

(Nilikuwa nimekuwa nikifanya kazi.)

 

Sasa tuangalie miundo au jinsi ya kutengeneza sentensi katika nyakati hii,

 

MIUNDO YA SENTENSI

 

Kama kawaida huwa tuna miundo mitatu ya sentensi ambayo ni :

 

1.  Sentensi za kukubali / chanya

2.  Sentensi za kukanusha

3.  Sentensi za kuuliza maswali

 

1. Sentensi chanya

 

Mtenda + had + been + verb + ing
 

Examples :

 

She had been cooking.

(Alikuwa amekuwa akifanya kazi.)

 

We had been playing tennis.

(Tulikuwa tumekuwa tukicheza tenesi.)

 

Rama had been waiting for two hours when I arrived.

(Rama alikuwa amekuwa akisubiri kwa masaa mawili nilipofika.)

 

They had been eating.

(Walikuwa wamekuwa wakila.)

 

We had been walking.

(Tulikuwa tumekuwa tukitembea.)

 

2. Sentensi za kukanusha

 

Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

 

Mtenda + had + not + been + verb + ing  

Examples :

 

It had not been working well.

(haikuwa imekuwa ikifanya kazi vizuri.)

 

I had not been reading my books.

(sikuwa nimekuwa nikisoma vitabu vyangu.)

 

Sam and I had not been playing football.

(Mimi na Sam hatukuwa tumekuwa tukicheza mpira.)

 

You had not been speaking English well.

(Wewe haukuwa ukiongea kiingereza vizuri,)

 

Mary had not been watching Tv.

(Mary hakuwa amekuwa akiiangalia Tv.)

 

3. Sentensi za kuuliza maswali

 

Had + mtenda + been + verb + ing
 

Mfano : Had you been.......

 

Had you been drinking?

(Je ulikuwa umekuwa ukinywa?)

 

Had they been waiting long?

(Je walikuwa wamekuwa wamesubiri kwa muda mrefu?)

 

Had you been working here?

(Je! ulikuwa umekuwa ukifanya kazi hapa?)

 

Had they been starting?

(Je! Walikuwa wamekuwa wakianza?)

 

MIFANO ZAIDI :

 

He had been taking medicine for six months.

(Alikuwa amekuwa akitumia dawa kwa miezi sita.)

 

They had not been doing their work since 2003.

(Hawakuwa  wamekuwa wakifanya kazi zao tangu 2003.)

 

I had not been listening to music since Thursday.

(Sikuwa nimekuwa nikisikiliza muziki tangu Alhamisi.)

 

Had you been helping your parents for two years?

(Je! Ulikuwa umekuwa ukiwasaidia wazazi wako kwa miaka miwili?)

 

Had the baby been crying?

(Je! Mtoto alikuwa amekuwa analia?)

 

Had she been singing songs since 8 O'Clock?

(Alikuwa amekuwa akiimba nyimbo tangu saa nane?


Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona

Soma Tenses somo la 09 :  Simple Future Tense

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA


OFA KUBWA :

Post a Comment

0 Comments