Past Perfect Continuous Tense - English Kona

Hot

Post Top Ad


Wednesday, 16 September 2020

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense hii ni nyakati ambayo inaelezea vitendo ambavyo vimefanyika wakati uliopita. Tense hii huelezea vitendo ambavyo vilikuwa vinafanyika katika hali ya kuendelea. 

Mfano :

I had been working.
(Nilikuwa nikifanya kazi.)

Sasa tuangalie miundo au jinsi ya kutengeneza sentensi katika nyakati hii,

MIUNDO YA SENTENSI

Kama kawaida huwa tuna miundo mitatu ya sentensi ambayo ni :

1. Sentensi za kukubali / chanya
2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali

1. Sentensi chanyaMtenda + had + been + verb + ing

MIFANO :


She had been cooking.
(Alikuwa akifanya kazi.)

We had been playing tennis.
(Tulikuwa tukicheza tenesi.)

Rama had been waiting for two hours when I arrived.
(Rama alikuwa akisubiri kwa masaa mawili nilipofika.)

They had been eating.
(Walikuwa wakila.)

We had been walking.
(Tulikuwa tukitembea.)

2. Sentensi za kukanusha

Muundo wa sentensi hizi huwa hivi:

Mtenda + had + not + been + verb + ing 

MIFANO :


It had not been working well.
(ilikuwa haifanyi kazi vizuri.)

I had not been reading my books.
(Nilikuwa sisomi vitabu vyangu.)

Sam and I had not been playing football.
(Mimi na Sam hatukuwa tukicheza mpira.)

You had not been speaking English well.
(Wewe haukuwa ukiongea kiingereza vizuri,)

Mary had not been watching Tv.
(Mary hakuwa akiiangalia Tv.)

3. Kwa sentensi za kuuliza maswali

Had + mtenda + been + verb + ing

Mfano : Had you been.......


Had you been drinking?
(Je ulikuwa ukinywa?)

Had they been waiting long?

(Je walikuwa wamesubiri kwa muda mrefu?)

Had you been working here?

(Je! ulikuwa ukifanya kazi hapa?)

Had they been starting?

(Je! Walikuwa wakianza?)


MIFANO ZAIDI :


He had been taking medicine for six months.
(Alikuwa akitumia dawa kwa miezi sita.)

They had not been doing their work since 2003.
(Walikuwa hawafanyi kazi zao tangu 2003.)

I had not been listening to music since Thursday.
(Sikuwa nikisikiliza muziki tangu Alhamisi.)

Had you been helping your parents for two years?
(Je! Ulikuwa umewasaidia wazazi wako kwa miaka miwili?)

Had the baby been crying?
(Je! Mtoto alikuwa analia?)

Had she been singing songs since 8 O'Clock?
(Je! Alikuwa akiimba nyimbo tangu saa nane?)

No comments:

Post a comment

Post Top Ad

UJUMBE MUHIMU KWA AJILI YAKO WEWE MSOMAJI:

"TUNAWASAIDIA WATU KUJIFUNZA KUONGEA KIINGEREZA KWA UFASAHA NA KWA KUJIAMINI ZAIDI KUPITIA WHATSAPP"