Header Ads Widget

Simple Future Tense

Simple Future Tense

Simple Future Tense
(Wakati Ujao)

Simple Future Tense hii nyakati ambayo tunaitumia kuongelea vitendo ambavyo vitafanyika wakati ujao. Ktika tense hii  verbs zetu huwa hazibadiliki... zinakuwa katika hali yake ya asili (infinitive)I will : Nita

You will : Uta
He/she / it : Ata
We will ; Tuta
They will : Wata

..................................


Rama will : Rama ata


James will : James ata


MIUNDO YA SENTENSI 


Kuna miundo  hii ambayo ni :


1. Sentensi za kukubali / chanya

2. Sentensi za kukanusha
3. Sentensi za kuuliza maswali
                                                

1. Sentensi chanya


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :


Mtenda +  will + verb (infinitive)

 

Examples :

I will open the door.

(Nitafungua mlango)

My wife will buy a car.

(Mke wangu atanunua gari.)

I will go with you.

(Nitaenda na wewe.)

He will come here tomorrow

(Atakuja hapa kesho.) 

She will arrive on time.

(Atawasiri kwa wakati.)

Our cat will die.

(Paka wetu atakufa.)


2. Sentensi za kukanusha


Muundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :


Mtenda + will + not + verb


Examples :


will not open the door.
(sitafungua mlango.)

will not go with you.

(Sitaenda na wewe.)

He will not come here tomorrow.

(Hatakuja hapa kesho.)

She will not arrive on time.

(Hatawasiri kwa wakati.)

Our cat will  not die.

(Paka wetu hatakufa.)


3. Sentensi za kuuliza maswali 


M
uundo wa sentensi hizi unakuwa kama hivi :

Will + mtenda +  verb (infinitive)Examples : 

Will I open the door?
(Je nitafungua mlango?)

Will I go with you?

(Je nitaenda na wewe?)
                                                

Will he come here tomorrow?
(Je atakuja hapa kesho?)

Will you eat my food?
(Je utakula chakula changu?)

Will she buy a new laptop at the end of this year?

( Je atanunua laptop mpya mwisho wa mwaka huu?)


{EnglishKona Tips

[Wakati mwengine huwa tunatumia SHALL badala ya WlILL lakini kwa nafsi ya kwanza umoja na wingi , yani I na WE  ]


 VIFUPISHO AMBAVYO TUNAVITUMIA KATIKA TENSE HII 


I will  = I'll

You will = You'll
We will = We'll
He will = She'll
She will = She'll
They will = They'll


** ** **

I will not = I won't
You will not = You won't
He wil not = He won't
They will not = They won'tMIFANO ZAIDI :


Will you help me?
(Je! Utanisaidia?)
                                                     

Nasra will buy a laptop at the end of this month.
(Nasra atanunua laptop mwisho wa mwezi huu.)


I'll start a new job.

(Nitaanza kazi mpya.)

I'll give you a nice gift.

(Nitakupa zawadi nzuri.)

 

Asante kwa kutembelea EnglishKona.com natumaini umejifunza vizuri somo letu hili la leo. Tufuatilie Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la English Kona

Soma Tenses somo la 10 : Future Continuous Tense

English Kona tunawasaidia watu kujifunza kuongea na kuandika lugha ya kiingereza kwa ufasaha kuptia WhatsApp. Fahamu zaidi kuhusu kozi yetu BOFYA HAPA


OFA KUBWA :

Post a Comment

0 Comments